วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[อยากสูงขึ้น] วิธีทำให้สูงเทคนิคจากแพทย์โรคกระดูกญี่ปุ่น

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

วิธีทำให้สูงสำหรับทุกวัย

  1 นาที สูงเพิ่มขึ้น 1 เซ็นติเมตร เทคนิคจากแพทย์โรคกระดูกญี่ปุ่น

        
       ***เคล็ดลับความสูง จะเห็นผลได้จริง ต้องทำทุกวันติดต่อกัน***
 
       1. นั่งคุกเข่า
วิธีทำให้สูงสำหรับทุกวัย
        2. โน้มตัวไปด้านหลัง
วิธีทำให้สูงสำหรับทุกวัย
        3. นอนราบและยกแขนไปด้านบนตามภาพ และค้างไว้ในท่านี้ 1 นาที
วิธีทำให้สูงสำหรับทุกวัย
        ผลจากการทำท่านี้ : จะช่วยให้กระดูกที่งอหรือคดไปตามกาลเวลาcredit rakjung ให้กลับมาอยู่
ในแนวตรง ทำแค่วันละ 1 นาที กระดูก สันหลังจะกลับมาอยู่ในแนวตรง ผลคือ เราก็จะได้ความสูงตามความสูงที่เป็นจริงของร่างกายของเรากลับมา ย้ำว่าต้องทำติดต่อกันเป็นประจำทุกวันจึงจะได้ผล
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น