วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[อยากสูงขึ้น] ช่วงไหนของอายุสูงเร็ว

เขียนโดย    ที่    ไม่มีความคิดเห็น:
 

อายุไหนสูงเร็ว

อายุไหนสูงเร็ว

คนเราจะสูงแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการยืดขยายของแนวกระดูกตามแนวตั้ง (Vertical growth) ซึ่งจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมน Growth hormone ที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า และฮอร์โมน Insulin-like growth factor 1(IGF-1) จากตับ ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองจะหลั่งออกมาตลอดชีวิตของเรา แต่จะมีระดับที่สูงที่สุดในช่วงที่เราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (Puberty age) และจะปล่อยออกมาอย่างมาก (Burst release) ในช่วงที่เรานอนหลับลึก

ช่วงที่เด็กสามารถเพิ่มความสูงแบบก้าวกระโดด กราฟของความสูงเมื่อเทียบกับอายุจะชันมากที่สุด โดยทางการแพทย์
จะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้รับอาหารอย่างเต็มที่ ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
 เพศชาย ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงอายุประมาณ 13-20 ปี ประมาณ 6-8 ซม./ปี
เพศหญิง ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงอายุประมาณ11.5-16 ปี ประมาณ 5-7 ซม./ปี

เมื่อพ้นจากระยะที่ว่านี้ไปแล้ว ร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของกระดูกจะเข้าสู่ช่วงใกล้หยุดการเจริญเติบโต (Latent phase) สังเกตได้จากเด็กเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว เช่น ดูจากการมีประจำเดือน การที่สะโพกเริ่มผายออก และการมีเต้านมในผู้หญิง หรือมีเสียงแตกหนุ่มและมีการหลั่งน้ำอสุจิสำหรับในผู้ชาย เป็นต้น

หลังจากนั้นจะเข้าระยะสิ้นสุดของการเจริญเติบโต (Completion of puberty) ซึ่งจะพบว่า แผ่นกระดูกส่วนปลายที่เรียกว่า Epiphyseal plates ที่พบได้ในส่วนกระดูกยาวโดยเฉพาะบริเวณขา ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตของกระดูกนั้นจะปิดหรือหายไป โดยทางการแพทย์จะนับว่าเป็นระยะสิ้นสุดของการเจริญเติบโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น